Autismus jako metabolická porucha

Již desítky let se v zahraničí zkoumá autismus jako metabolická porucha. Nemohu se na toto téma vyjadřovat kompetentně jako odborník. Mohu se však vyjádřit k tomu, co jsem měla možnost za 8 let své praxe u dětí s autismem vidět. Cenná jsou pro mě vlastní pozorování dítěte před speciální dietou - a po ní - a také vyprávění rodičů. Nehledě na odborné publikace na toto téma, které jsem měla možnost pročíst a informace ze speciálních DAN konferencí.

Studie a pozorování mluví o tom, že lidé s autismem nejsou schopni trávit dostatečně převážně lepek a casein (mléčný protein) a proto je jim nasazována bezlepková a bezmléčná dieta tzv. GFCF dieta (gluten-free, casein-free diet).

cituji www.gfcf.unas.cz:

“Vychází se z předpokladu, že Autismus je metabolická porucha, podobná celiakii a fenylketonurii. Všechny tyto metabolické poruchy mají co dočinění s nekompletním trávením proteinů. Fragmenty nekompletně trávených proteinů - peptidy - pronikají střevní stěnou do krve a poškozují CNS. Tělo se snaží zbavovat se těchto nekompletně trávených proteinů močí. Podle informací publikovaných na internetu, existují v současnosti tři odborné laboratoře na světě, které jsou schopny tyto peptidy ve vzorku moči identifikovat (USA, Anglie, Norsko). Peptidy, které vznikají nekompletním trávením proteinů jsou podobné morfinu. Jedná se o tzv. gluteomorphine, který vzniká nekompletním trávením lepku (gluten) přítomného ve většině obilovin a tzv.caseomorphine, jehož zdrojem jsou všechny mléčné výrobky. “ Podle odborníků, jsou pravděpodobně tyto dvě látky odpovědny za poškození CNS u autistických osob.”

 

Jelikož špatně štěpené látky z potravin vytvářejí téměř efekt drogy, můžeme na lidech s autismem pozorovat stejná chování, jako bychom pozorovali u lidí závislých na omamných látkách. Můžeme vidět nekontrolované záchvaty smíchu, letargii, repetativní pohyby, nepřítomný pohled očí atd. Jistě, toto jsou syptomy autismu popisované všude v literatuře, ale jak to, že rodiče hlásí, že po nasazení speciální diety (nebo ještě lépe, po zahájení komplexní odborné péče školeným DAN lékařem) tyto smyptomy často mizí nebo se alespoň menší jejich intenzita? Po vysazení určitých potravin dochází u lidí s autismem někdy i k tzv. abstinenčním příznakům a symptomy autismu se dočasně horší. Když pracuji s dítětem, které má čerstvě nasazenou dietu, téměř vždy je to viditelná změna (pokud rodiče vydrží nejméně 3 měsíce). Peptidy ze stravy děti často jakoby otupují, nebo naopak způsobí jejich hyperaktivitu.

Moje zkušenosti

Když vidím dítě po nasazení diety, téměř vždy působí jakoby přítomnějším dojmem. Jedna rodina z Anglie mi vyprávěla, že jejich němé dítě se rozmluvilo už týden po nasazení diety. Další rodiny zaznamenávají výrazné zlepšení smyslového vnímání u svých dětí. Chlapeček ze Slovenska např. po nasazení diety snesl stříhání vlasů strojkem, i když si před dietou při větším hluku zakrýval uši a o stříhání strojkem nemohla být ani řeč. Další slovenská rodina mi vyprávěla, že jejich dítě se na ně poprvé podívalo až po nasazení diety. Jedna kamarádka, psycholožka, mi sdělila, že nejprve moc nevěřila na vliv spec. diety na stav autistických dětí. Jednoho dne však uviděla chlapečka, u kterého působila jako Son-rise dobrovolník, v takovém stavu, že ho až nepoznávala. Když se zeptala jeho matky, co se děje, ta odpověděla, že dítě (které bylo již dlouho na spec. dietě) snědlo nedopatřením salám Vysočina (obsahuje lepek). Některé vyhublé děti vidím po nasazení diety velice rychle vyrůst a přibrat. Zažila jsem více než 100 dětí na speciálních dietách nebo v péči školených DAN doktorů a mohu s klidným svědomím prohlásit, že u 90 procent z nich došlo k zmírnění symptomů autismu. Často se mě rodiče ptají, jak je možné, že pouhým vyloučením určitých jídel může dojít k vymizení či zmírnění příznaků autismu. Moje odpověd´je prostá. Jde o podobnou situaci, kdy narkoman přestane brát drogy. Najednou se s ním “dá mluvit” a takový člověk je pak schopen lépe fungovat v běžných situacích. Pracovníci Son-rise program®, včetně mě, nepochybují, že u většiny dětí s autismem je třeba brát v potaz i stav jejich metabolismu. Nutno ještě říci, že ne všechny děti reagují na nasazení diety tak rychle a viditelně. Všude v literatuře se dočteme o okamžitých výsledcích, které mohou být sice pravdivé, ale ze své zkušenosti vím, že u velkého množství lidí s autismem se změny projevují postupně.

Nejde jen o GFCF dietu

Zahraniční studie ukazují, že jestliže chceme brát stav dítěte komplexně, je třeba zjistit, které konkrétní potraviny dítěti nedělají dobře (dieta bez caseinu a lepku se uvádí hlavně proto, že v drtivé většině případů se po testování ukáže, že děti tráví tyto potraviny špatně, avšak jsou i další potraviny, které jim mohou vadit).

V Americe existuje sdružení lékařů s názvem Defeat Autism Now, zkráceně DAN. Tito lékaři jsou speciálně školení pro léčbu lidí s autismem. Jejich léčba zahrnuje: testování potravinových alergií, detoxikaci, zbavení těla kvasinek, vyčištění těla od těžkých kovů (možných následků očkování), nasazení vitamínů a minerálů atd. Tito lékaři fungují i v Evropě (ne u nás). Velice příjemná je pro mě např. spolupráce se skupinou italských Son-rise rodin. Tyto rodiny spolupracují s jedním italským DAN doktorem a já mám pak jakýsi uspokojivý pocit, že spolu řešíme stav dítěte opravdu komplexně. Nehledě na to, že změny u těchto dětí jsou pro mě velice viditelné.

Situace u nás (opět žáby na prameni)

Bohužel autismus jako metabolická porucha u nás není příliš znám. “Vděčíme” za to některým lékařům a pracovníkům různých sdružení pro pomoc autistickým lidem, kteří bez jakékoliv nebo s minimální zkušeností a vědomostí tuto myšlenku zatracují. Rodiče jim pak věří a dál se po informacích nepídí. To také vysvětluje, proč se u nás zatím neobjevil překlad jediné z desítek knih napsaných na toto téma. Za informace v češtině u nás vděčíme hlavně paní ing. Taťáně Bálintové, která vede vlastní web stránky na toto téma, přeložila část knihy anglického vědce Paula Shattocka “Biological aspects of autism” a sepsala vlastní kuchařku “Vaříme bez mléka a lepku” (info viz níže). Bohužel ani ve světě není tento přístup brán za hlavní (skloňovány ve všech pádech jsou tu hlavně, jako u nás, behaviorální přístupy), avšak rodiče se mohou lépe dostat k odborníkům, kteří jim pohohou a ke kvalitním informacím na toto téma - např. National Autistic society (hlavní organizace pro pomoc lidem v Anglii) uvádí GFCF dietu i Son-rise program® ve výčtu terapií pro lidi s autismem.

Jsou děti s autismem skutečně tělesně zdravé?

Když se zaměříme na trávení lidí s autismem, můžeme skutečně prohlásit, že je vše vpořádku? Velké množství rodin mi hlásí značné potíže s vyměšováním jejich dětí. Některé děti často trpí na velké zácpy, jiné naopak zase na úporné průjmy, nebo je jejich stolice velice zapáchající a mazlavá. Všimnout si taky můžeme i toho, že děti chodí na stolici častokrát za den a vytlačí jen malé množství, trpí bolestmi břicha (o kterých nám často nemohou povědět), plynatostí. Vyskytují se u nich exemy, kopřivky kolem pusy, zahlenění (mléko velice zahleňuje), záněty spojivek, středního ucha atd. U velkého množství dětí, které jsem viděla, se tyto symptomy zmírnily, nebo vymizely po nasazení diety.

zdroj: www.srp-terapeut.cz/autismus-jinak/autismus-jako-metabolicka-porucha